Arkiplan har som målsetting å utforme nyskapende arkitektur som tilfører kvalitet og opplevelser, både til steder og mennesker som berøres.
Arkiplan tar hånd om helheten i utforming og planlegging av prosjekter.
Arkiplan - en kreativ samspillspartner
Arkiplan prosjekterer store og små prosjekt innenfor undervisningsbygg, helse- og omsorg, barnehager og boliger. Kontoret har også stor faglig tyngde innenfor antikvarisk rehabilitering. Arkiplan er spesielt opptatt av:

• Universell tilgjenglighet
• Miljø- og energiaspekter
• Brukermedvirkning
• Samspill

Arkiplans filosofi er å gjennomføre prosjektene gjennom et godt samspill mellom alle interessenter i en byggeprosess. Å skape et felles eierskap tidlig i prosjekt bygger opp under en god samspillprossess fra første skisseutkast til ferdig bygg.
_mg_5734.jpg
_mg_5713.jpg
Arkiplan i dag
Arkiplan holder til i fine og lyse lokaler i det såkalte "Industribygget" på Solsiden.  Vi er et ambisiøst miljø med mye faglig erfaring og stort pågangsmot. Arkiplans medarbeidere er kreative og løsningsorienterte arkitekter. Vi utvikler oss kontinuerlig gjennom bred prosjekterfaring, interne og eksterne kurs og studieturer. Vi har et trivelig og åpent fagmiljø i et åpent kontorlandskap. 
Aldersforskjellen mellom eldste og yngste medarbeider er over 40 år. Dette gir oss anledning til å se både den faglige og den samfunnsmessige utviklingen i et langt perspektiv og med forskjellige innfallsvinkler.
Vi ønsker å ivareta alle typer oppgaver – fra byplanlegging, utredningsoppgaver, regulerings- og bebyggelsesplaner til store og små byggeprosjekt, innredning og andre designoppdrag.
Arkiplan har i de senere år hatt spesielt fokus på undervisningsbygg, helse- og omsorgsbygg samt antikvarisk rehabilitering  med universell utforming og energibruk som fokusområder.
Arkiplans historie
Arkiplan ble stiftet i 1967, og er med det et av Trondheims eldste arkitetktkontor. Kontoret er tuftet på de store boligprosjektene som ble bygd på Kolstad, Flatåsen og Heimdalsmyra på 1970 og -80-tallet. Parallellt med at kontoret tegnet store boligprosjekter ble prosjektporteføljen utvidet med skoler og barnehager samt helse- og omsorgsbygg.
dscn35021.jpg
Arkiplans kompetanse og godkjenninger
Arkiplan tilbyr arkitektfaglig prosjektering og prosjektledelse. Vi utfører også mindre reguleringsoppdrag og bebyggelsesplaner. 
Vi bruker ArchiCAD som tegneverktøy og har de siste årene utviklet eget kompetanse innenfor BIM (Building Intelligent Modell) og IFC-utveksling av digital informasjon. Arkiplan tilbyr også energiberegninger (SIMIEN) og bygningskalkyler (CALCUS).

Arkiplan er sentralt godkjent som SØK, PRO og KPR for prosjektering i tiltaksklasse 3 for “Bygninger og installasjoner”, og “Anlegg, konstruksjoner og installasjoner”. 

Arkiplans kvalitetssystem er i kontinuerlig revisjon og basert på Arkitektbedriftenes "Modell for Arkitektkontorets Kvalitetssystem" (MAKS) og RIF´s maldokumenter for kvalitetssikring, som begge er basert på kravene i NS-EN ISO 9001.
_mg_5509.jpg
Arkiplan ble i 2008 Miljøfyrtårnbedrift. I 2009 prosjekterte vi vårt første lavenergibygg på Meråker VGS.
miljo1.gif
Arkiplan ble i 2009 som et av få arkitektkontor utnevnt til Gazelle-bedrift.
gas.gif
Abels_gate. 7, 7490 Trondheim   |   Tlf.: 73 99 12 80   |   Faks: 73 99 12 81   |   firmapost@arkiplan.no