Arkiplan har som målsetting å utforme nyskapende arkitektur som tilfører kvalitet og opplevelser, både til steder og mennesker som berøres. Arkiplan har fokus på miljøriktig prosjektering og helse, miljø og sikkerhet.
eksteriorperspektiv_lenangen.jpgLenangen Skoletss1.jpgTrondheim Stasjonssenterilsvika_bhg_470_0719.jpgIlsvika barnehageborsa_skole_940_ncc_20130805.jpgBørsa barneskole
Abels_gate. 7, 7490 Trondheim   |   Tlf.: 73 99 12 80   |   Faks: 73 99 12 81   |   firmapost@arkiplan.no